Kiirkuller

Kiirkullervedu on teenus, mis on mõeldud ajatundlike kõrget väärtust omavate saadetiste transportimiseks. Transpordiprotsessis ühest riigist teise ei hoiustata kaupu terminalides pikaajaliselt, vaid saadetised transporditakse saatjalt saajani minimaalse ajakuluga.

Transpordiviis valitakse vastavalt vajadusele ning võimalustele. Enamjaolt kasutatakse lennu- ja maanteetranspordi kombineeritud lahendusi. Iseloomulikuks tunnusteks on paindlikkus, tellimusega tegeleb üks kindel isik, kes omab selget ülevaadet transpordiprotsessist ning teenus katab business to business vajadusi.

Ülemaailmselt omame häid partnereid 180-s riigis!

Kiireim rahvusvaheline kullerteenus Eestis!

  • Pakkide toimetamine üle Soome samal päeval
  • Pakkide toimetamine Skandinaaviasse 3-14 tundi
  • Pakkide toimetamine Euroopa suurematesse linnadesse 3-14 tundi
  • Pakkide toimetamine üle maailma 48 tundi
  • Pakkide toimetamine üle Eesti samal päeval.